Obračun zarada

CALCULUS obračun zarada odlikuje izuzetna prilagodljivost svim tipovima obračuna različih vrsta preduzeća, radnih odnosa, osnovnih i dodatnih vrsta isplata.

Jednokratan unos podataka pruža mogućnost jednostavnog i tačnog obračunavanja zarada.Posle pripreme postavki i podataka za prvi obračun, podatke za plate program preuzima iz kadrovske evidencije radnika i iz evidencija osnovnih podataka. Program automatski prati stanje otplate kredita, obustave sindikalnih članarina itd.

Kroz ovaj program se može uraditi sve vezano za obračun zarada zaposlenih. Od evidencije matičnih podataka o radnicima i evidencije radnih mesta i zapošljavnja radnika po radnim mestima, praćenja radnog staža zaposlenih, evidencije promena i načina obračuna dažbina (poreza i doprinosa na teret zaposlenih i poslodavca) po tarifama (za redovne radnike, porodilje,...), preko mogućnosti proizvoljnog definisanja kriterijuma i načina obračuna zarada (vrste rada, stimulacije, korekcije, topli obrok,...), mogućnosti izrade proizvoljnog broja obračuna tokom meseca, mogućnosti deljenja isplate za jednog radnika na više mesta isplate, mogućnosti obračuna zarade od neto ka bruto iznosu i obrnuto pa do izrade specifikacija poreza i doprinosa po svakom radniku i po organizacionim jedinicama, rekapitulacije svih kriterijuma po organizacionim jedinicama, štampanja virmana za poreze, doprinose i isplate, specifikacija iznosa za isplatu po mestima isplate (blagajne i banke).

Na raspolaganju su svi zakonom propisani obrasci (OD, OPJ, Specifikacija uz poresku prijavu, PPP, M-4 i dr) kao i veliki broj drugih izveštaja koji prikazuju rekapitulacije doprinosa, zarada, obračuna, kredita, naloga za plaćanje, godišnju kaeticu zaposlenog... Plate se automatski knjiže u glavnu knjigu. Zaštita ličnih podataka i poverljivih podataka je osigurana mehanizmom za autorizaciju korisnika sistema obračuna.

POJAM BRUTO I NETO ZARADE

Šta predstavljaju termini NETO i BRUTO zarada? Svi zaposleni ostvaruju BRUTO zaradu ali im se isplaćuje NETO zarada i to je iznos koji dobijaju u koverti ili na otvoreni tekući račun u banci. Koliko zaposlenom zaista preostane čiste zarade kada se odbiju svi troškovi? Ta računica se razlikuje u zavisnosti od vrste i karaktera zarade kao što su zarada, penzija, zakupnina, dopunski posao, prihodi od kamata na oročeni novac u banci, prihodi od trgovine akcijama na berzi, prihodi od sopstvenog posla ili prihodi od udela u nekom trećem poslu.

Kada je u pitanju zarada, ono što je zaposlenom zarada to je poslodavcu (vlasniku kompanije) trošak. Međutim te dve vrednosti, na jednoj strani zarada, a na drugoj strani trošak, nisu jednake. Naime, iznos troška za preduzeće je veći nego što je iznos zarade za zaposlenog. Razliku predstavljaju porez i doprinosi koji se plaćaju iz zarade zaposlenih ne samo na teret zaposlenog već i na teret poslodavca. Otuda ukupna sredstva nisu jednaka i uvek su viša od zbira NETO zarada zaposlenih, poreza na zarade i doprinosa na teret zaposlenih i predstavljaju ukupna potrebna sredstva za isplatu zarada.

Nakon što se na osnovu podataka unetih u bazu podataka uradi obračun plata, moguće je izvršiti i naknadne korekcije prema potrebi i dobiti razne izveštaje iz još nezatvorenog obračuna. Po izvršenom generisanju naloga za plaćanje i knjiženja u glavnu knjigu obračun se zaključava i na taj način onemogućuje bilo kakvo menjanje ili ispravka obračuna za tekuči period.