Osnovna sredstva

Ovaj program je veoma pogodan za preduzeća koja imaju veliki broj osnovnih sredstava ili veliki broj promena vezanih za otpis ili kupovinu novih osnovnih sredstava u toku godine. Na pregledan način vodi se evidencija po datumu nabavke, datumu aktirviranja, datumu otpisa, inventarskih brojeva, zaduženih lica, organizacionih jedinica u kojima se osnovna sredstva nalaze. Obračun amortizacije i revalorizacije se može vršiti u bilo kom trenutku u toku godine. Ukoliko dođe do isknjiženja osnovnog sredstva postoji izveštaj koji daje njihovu evidenciju. Moguće je izvršiti i rekapitulaciju po amortizacionim grupama i kontima kao i evidenciju promena vrednosti osnovnih sredstava.

Za rad sa ovim programom neophodno je da budu definisani sledeći elementi: Područja , komitenti Komitenti , analitike Analitike , artikli Artikli , vrste dokumenata Vrste dokumenata , kontni plan Kontni plan , amortizacione grupe Amortizacione grupe.

AMORTIZACIJA

Amortizacija je vrednosno trošenje osnovnih sredstava. To je novčani iznos koji se u toku veka trajanja osnovnih sredstava obračunava i izdvaja za nadoknadu i reprodukciju (obnavljanje) osnovnih sredstava. Njen iznos se obračunava u prodajnu cenu gotovih proizvoda ili usluga. Svi korisnici osnovnih sredstava su u obavezi da je obračunavaju osim:

• na osnovna osredstva u izgradnji (pripremi),

• na prirodna bogatstva (na zemljišta i šume),

• na spomenike kulture, umetnička dela, muzičke predmete, knjige u biblioteci i arhivsku gradnju.

Zakonom je propisan najduži vek korišćenja osnovnih sredstava u koje ona treba da budu amortizavana. Osnovica za obračun je nabavna vrednost osnovnog sredstva. Načini koji se primenjuju pri obračunu mogu biti:

• vremenski

• funkiconalni.

Vremenski

Zasnovan je na veku trajanja osnovnih sredstava. U okviru ovog, poznata su tri način obračuna amortizacije:

• metod proporcijalnog otpisa,

• metod degresivnog otpisa i

• metod progresivnog otpisa.

Na osnovu vremenskog načina sredstva se optisuju po istoj amortizacionoj stopi (AM') u toku veka trajanja osnovnih sredstava.

Funkcionalni

Funkcionalni obračun amortizacije ne polazi od veka upotrebe već od korišćenja osnovnih sredstava. Amortizacija se obračunava u zavisnosti od upotrebe osnovnih sredstava i od njegovog korisnog učinka. Korisni učinak može biti jedinica gotovog proizvoda koje se proizvodi na nekoj mašini ili na primer kod prevoznih sredstava, broj pređenih kilometara.