Pantheon™ ME - je namenjen malim i srednjim preduzećima, sa modularnim sistemom poslovne inteligencije

PANTHEON ME pored svih karakteristika SE varijante uključuje integrisani modularni sistem poslovne inteligencije - ZEUS. ZEUS obuhvata izveštaje, analizu i planiranje poslovnih funkcija.

 

Poslovna inteligencija - kontrolna tabla

Kontrolne table su namenjene direktorima, analitičarima i svima onima, koji žele moćan analitički alat za pregled procesa u preduzeću. Kontrolne table su veoma jednostavne za korišćenje i korisnik može da ih prilagodi svojim potrebama. Na taj način, sistem može biti prilagođen potrebama direktora, za prikazivanje samo ključnih pokazatelja i podataka, a detalji su prepušteni operativnom osoblju za podršku.

Primer prikaza direktorskih podataka:


•Pregled obavljenog posla po projektima
•Koliko novca je na računu otvorenih ili zatvorenih stavki
•Potraživanja i obaveze
•Na kojim segmentima su projekti
•Mesečni rezultat rada
•Grubi podaci dugovanja i potraživanja

Na ovaj način direktor vidi samo one podatke koji su za njega važni, a detalji su prepušteni operativnom osoblju. Korisnici mogu da naprave proizvoljan broj kontrolnih tabli, a na raspolaganju su im i predefinisane kontrolne table. Pripremljeni su različiti parametri, formulisan je način prikaza poslovanja poduzeća, tako da ih je potrebno napuniti podacima. Na taj način više nije potrebno tražiti ključne informacije po najrazličitijim lokacijama. PANTHEON kontrolna tabla će ih potražiti umesto Vas i uredno oblikovane ih prikazati na radnoj površini.

Poslovna inteligencija - Analitika, Izveštaj, Planiranje

Analiza:

ZEUS analiza je namenjena kako nezahtevnim korisnicima kojima je namenjen način rada "povuci i pusti", tako i zahtevnijim korisnicima. Prvenstveno ovi drugi će moći maksimalno da iskoriste sve mogućnosti koje pruža ZEUS Analiza. Analitičke sposobnosti ZEUS Analiza su osigurane upotrebom rotacione tabele i rotacionog grafikona, koji pružaju funkcije kao što su rotacija u dubinu, rotacija dimenzija i filtriranje, te upotrebom dodatnih funkcionalnosti, kao što su rotacija kroz (veza na ishodišne dokumente i šifarnike), indeksi, izvoz u Excel, snimanje itd.

 

Izveštaj:

Prilikom razvoja Izveštaja na prvom mestu nam je bio cilj korisniku pružimo što je moguće jednostavnu upotrebu. Zato smo razvili postupak "Izrada izveštaja u četiri koraka«. Kao što i samo ime kaže, pomoću ZEUS Izveštaja je moguće iz unapred pripremljenih oblika izveštaja i nekoliko dodatnih postavki, kreirati proizvoljan izveštaj u četiri jednostavna koraka. Svakako, svaki tako kreiran izveštaj je moguće i ispisati, snimiti, izvesti u Excel itd. Izveštaji mogu biti tabelarni, kao i grafički.

 

Planiranje:

Želje korisnika za jednostavnu upotrebu nismo zaboravili ni pri razvoju Planiranja. Planiranje je omogućeno za područja prodaje, nabavke, plata i finansija; za proizvoljna vremenska razdoblja i po proizvoljnim parametrima (subjektima, državama, identima, klasifikacijama, odeljenjima ...). Planirane podatke pomoću indeksa, razlika i kumulativa korisnik može brzo da upoređuje sa realizovanim podacima. Osim navedenog, ZEUS Planiranje odlikuju i napredni alati, kao što je Generator plana, koji na osnovu protekle realizacije i procenta povećanja/smanjenja planira automatski.

Licenca sadrži:

 • Brzo podešavanje i poćetak s radom
 • Jednostavna upotreba
 • Podrška svim ključnim procesima - računi, roba, kadrovi, putni nalozi
 • Ugrađena osnova poslovna inteligencija za analizu poslovanja
 • Puna integracija sa e-poslovanjem
 • Usklađenost sa računovodstvenim standardima
 • Usklađivanje sa zakonskim izmenama na mesečnom nivou
 • Izvoz dokumenata u MS Word, MS Excel, Adobe PDF, slanje putem e-maila

Funkcionalnosti:

 

Roba

PDV

 • izdavanje računa
 • prijem računa
 • skladište i zalihe
 • prenosi
 • inventar i promena cena
 • carinska skladišta
 • knjiga primljenih računa
 • knjiga izdatih računa
 • knjiga datih i primljenih avansa
 • automatski obračun PDV

Računovodstvo

Proizvodnja

 • glavna knjiga
 • automatsko knjiženje
 • ručno knjiženje
 • bilansi
 • glavna knjiga
 • automatsko knjiženje
 • ručno knjiženje
 • bilansi

Servis

Finansije

 • prijem i izdavanje reklamacija
 • reklamacija kupaca
 • skladište i zalihe
 • reklamacija dobavljaču
 • servisni nalozi
 • carinska skladišta
 • kamate
 • dinarski platni promet
 • devizni platni promet
 • kompenzacije
 • blagajna

Kadrovi

Plate

 • kadrovska evidencija
 • stručno usavršavanje
 • zaštita na radu
 • evidencija napredovanja i zapošljavanja
 • obračun plata
 • različiti tipovi zapošljavanja
 • arhiviranje podataka obračuna plata
 • zakonski obrasci
 • automatsko knjiženje u glavnu knjigu

Putni Nalozi

Osnovna Sredstva

 • obračun putnih naloga
 • šifarnici (relacija, dnevnica)
 • obračun u različitim valutama
 • evidencija računa putnih troškova
 • evidencija osnovnih sredstava
 • evidencija sitnog inventara
 • knjigovodstvena amortizacija
 • poreska amortizacija
 • obračuni

 

Cene:

Pantheon ME:

1099,00 € + PDV

Kupovinom PANTHEONA-a, stičete pravo na trajno korišćenje licence i godišnje plaćate samo osvežavanje (nadogradnju funkcionalnosti i osvežavanje zakonodavstva) u visini 21 % od vrednosti licence.

 

Brošura - PDF