Pantheon™ MF - je namenjen malim i srednjim proizvodnim preduzećima

Programski paket Pantheon MF – manufacturing, je licenca namenjena proizvodnim preduzećima. Pantheon MF je rešenje za proizvodna preduzeća, koja su sposobna da udovolje posebnim poslovnim zahtevima i potrebama za prilagođenim rešenjem. Preduzeću pruža potrebnu funkcionalnost bez troškova razvoja i drugih razdoblja uvođenja, koji su obično povezani sa vlastitom programskkom opremom preduzeća ili programskom opremom koja je pisana po meri. Pantheon MF sadrži još i funkcionalnosti koje Vam pomažu u donošenju odluka, koje pripomažu profitabilnosti Vašeg posla, unapređenju kvaliteta Vaših usluga i povećanju efikasnosti u proizvodnji po narudžbini, kao i prozvodnji malih i velikih serija. Bez obzira koliko je kompleksna Vaša proizvodnja, programski paket Pantheon MF vam omogućava kontinuitet, optimizaciju, a time i informacije koje su Vam potrebne za svakodnevne kritične odluke. Slabo vremensko planiranje uzrokuje neuravnotežen tok poluproizvoda i uska grla u proizvodnji, što utiče na konačan rezultat i povećanje zaliha.

 

Predkalkulacije, postkalkulacije i analize

Sa predkalkulacijom, okvirno izračunamo cenu proizvoda, koje izrađujemo i sastavljamo u proizvodnom procesu, prema podacima iz osnovnih sastavnica, gde su određene količine predviđenih (normativnih) neposrednih utrošaka materijala i rada. Predkalkulacije iskazuju strukturu troškova svih nivoa po dubini sastavnice, izraženu sa ukupnim troškom materijala i rada. U predkalkulaciju možemo da uključimo i samo neke vrste materijalnih sredstava i tako oblikovati delimične kalkulacije proizvoda, koji sadrže samo neke vrste materijala ili rada. Cene materijala i rada mogu da se određuju po različitim merilima neposredno pri izvođenju predkalkulacije, možemo da preuzeti postavke, koje proizilaze iz definicija poslovnih događaja proizvodnje, a omogućene su i simulacije različiitih cena. Raščlanjena predkalkulacija nekog identa prikazuje specifikaciju troškova izrade po dubini strukture sastavnice tog proizvoda. Odgovarajućim definisanjem troškova na radnim resursima i upotrebom formula možemo u predkalkulaciju da uključimo posredne troškove proizvodnje ili opšte troškove poslovanja. Na panelu Kalkulativni elementi imamo mogućnost ručnog unosa cena poluproizvoda, materijala i operacija, što nam omogućava izvođenje simulacija. Na taj način programu namećemo unesenu cenu, koju uvažava kod predkalkulacije, što nam omogućava izradu scenarija uz promene cena ili zamene nekih sastavnih delova. Na raščlanjenoj predkalkulaciji izvodimo predkalkulaciju za pojedini ident do detalja, a sa sumarnom predkalkulacijom imamo mogućnost istovremenog izračuna predviđene cene izrade za celu grupu proizvoda, koju određujemo merilima. Cene u tako pripremljenoj sumarnoj predkalkulaciji možemo kasnije da prenesemo u planske odnosno stalne cene. U pozadini evidentiranja toka realizacije radnih naloga proizvodne aplikacije DataLab PANTHEON, odvija se i postkalkulacija stvarnih troškova izrade proizvoda na radnim nalozima. Te stvarne troškove na osnovu utrošenog materijala i izvršenog rada sadrže proizvodi, kad se preuzimaju sa radnih naloga u skladišta. Visina i način izračuna troškova zavise od podešavanja vrsta dokumenata radnih naloga. Na raspolaganju je više vrsta postkalkulacija i detaljnih i sumarnih. Pored postkalkulacija u programu su na raspolaganju i analize radnih naloga i sa njima povezanih dokumenata. Među analizama nalazimo analize stanja radnih naloga, stanja otpremnica i prijemnica, nedovršenu proizvodnju i ispise povezanih dokumenata. Sve analize možemo da izvodimo po različitim kombinacijama merila.

Licenca sadrži:

 • Brzo podešavanje i poćetak s radom
 • Jednostavna upotreba
 • Podrška svim ključnim procesima - računi, roba, kadrovi, putni nalozi
 • Ugrađena osnova poslovna inteligencija za analizu poslovanja
 • Puna integracija sa e-poslovanjem
 • Usklađenost sa računovodstvenim standardima
 • Usklađivanje sa zakonskim izmenama na mesečnom nivou
 • Izvoz dokumenata u MS Word, MS Excel, Adobe PDF, slanje putem e-maila

Funkcionalnosti:

 

Roba

PDV

 • izdavanje računa
 • prijem računa
 • skladište i zalihe
 • prenosi
 • inventar i promena cena
 • carinska skladišta
 • knjiga primljenih računa
 • knjiga izdatih računa
 • knjiga datih i primljenih avansa
 • automatski obračun PDV

Računovodstvo

Proizvodnja

 • glavna knjiga
 • automatsko knjiženje
 • ručno knjiženje
 • bilansi
 • Terminiranje
 • Obrada radnih naloga
 • Praćenje izvršenog rada i kordiniranje sa platama
 • Materijalno i vremensko planiranje
 • Sastavnice
 • Predkalkulacije, postkalkulacije, analize

Servis

Finansije

 • prijem i izdavanje reklamacija
 • reklamacija kupaca
 • skladište i zalihe
 • reklamacija dobavljaču
 • servisni nalozi
 • carinska skladišta
 • kamate
 • dinarski platni promet
 • devizni platni promet
 • kompenzacije
 • blagajna

Kadrovi

Plate

 • kadrovska evidencija
 • stručno usavršavanje
 • zaštita na radu
 • evidencija napredovanja i zapošljavanja
 • obračun plata
 • različiti tipovi zapošljavanja
 • arhiviranje podataka obračuna plata
 • zakonski obrasci
 • automatsko knjiženje u glavnu knjigu

Putni Nalozi

Osnovna Sredstva

 • obračun putnih naloga
 • šifarnici (relacija, dnevnica)
 • obračun u različitim valutama
 • evidencija računa putnih troškova
 • evidencija osnovnih sredstava
 • evidencija sitnog inventara
 • knjigovodstvena amortizacija
 • poreska amortizacija
 • obračuni

 

Cene:

Pantheon MF:

1499,00 € + PDV

Kupovinom PANTHEONA-a, stičete pravo na trajno korišćenje licence i godišnje plaćate samo osvežavanje (nadogradnju funkcionalnosti i osvežavanje zakonodavstva) u visini 21 % od vrednosti licence.