Verzije - funkcionalnosti

99€

229€

799€

1099€

1.499€

Blagajna

Narudžbine kupaca i
dobavljačima

Elektronsko i
internet poslovanje

Izdavanje i
prijem računa

Putni nalozi

Zalihe i skladišta

Carina

Obračun PDV

Poslovanje s inostranstvom

Računovodstvo

Osnovna sredstva

Servis

Obračun plata

Kadrovska evidencija

Osnovna proizvodnja

Poslovna inteligencija -
kontrolna tabla

Poslovna inteligencija -
analize, izveštavanja, planiranje

Proizvodnja -
planiranje

Proizvodnja -
terminiranje

Proizvodnja -
napredni radni nalozi

Proizvodnja -
sastavnice s alternativama

PANTHEON LX

PANTHEON LT

PANTHEON SE

PANTHEON ME

PANTHEON MF