Preuzimanje
Podrška na daljinu

Da bi Vaš partner uspostavio direktnu komunikaciju sa vašim računarom, preuzmite Spectrum Data podršku na daljinu.


7 ZIP

Besplatan softver za arhiviranje podataka.


Cute PDF

Softver za konverziju ispisa u PDF format.


Adobe Reader

Besplatan softver za čitanje i štampanje PDF fajlova.


Nakon višegodišnjeg iskustva i poznavanja problematike informacionih tehnologija i računovodstvenih sistema rešili smo da našim klijentima pomognemo da što efikasnije i ekonomičnije pronađu odgovore na svoja pitanja.

Nošeni iskustvom i konstantnim traganjem za efikasnijim softverskim rešenjima i implementacijom istih, trudimo se da omogućimo klijentima da svoje poslovanje obavljaju što kvalitetnije, a da nama ostave brigu i razmišljanje kako što bolje iskoristiti savremene tehnologije za automatizaciju bilo kog poslovnog procesa,i samim tim budemo zajedničkim snagama korak ispred drugih.

Usmereni smo na doček informacija, njihovo gostovanje u sistemu (eksploatacija i dorada), njihov izlaz koji donosi samo dobar poslovni rezultat za Vas, a samim tim i za nas.