Računarske mreže omogućavaju međusobno komuniciranje računara pomoću neke stalne ili privremene veze. Za umrežavanje više računara potreban je poseban hardver, ali i softver, kao i poznavanje načina umrežavanja. Umrežavanje podrazumeva ostvarivanje veze u cilju razmenjivanja resursa, ideja ili informacija između dve tačke. Povezivanje računara se, osim pomoću kablova, može ostvariti i bežično preko radio tehnike.

Dva su osnovna tipa mrežne arhitekture: Klijent-Server i P2P (eng. Peer-to-Peer) mrežna arhitektura.

Pored toga što vam možemo obezbediti hardversku opremu i neophodan softver, takođe vršimo mrežno povezivanje u cilju vašeg boljeg, bržeg i bezbednijeg poslovanja. Izložite nam vašu poslovnu situaciju i mi ćemo vam predložiti optimalno rešenje, a zatim i izvršiti implementaciju mrežne arhitekture, bila ona Peer-to-Peer ili Klijent-server.

Obratite nam se da bismo vam pomogli u unapređenju komunikacije i poslovnih procesa.