PANTHEON je poslovno informacioni sistem (eng. skr. ERP – Enterprise Resource Planning), koji pruža kontrolu nad svim poslovnim procesima u preduzeću. Rešenja su prilagođena potrebama korisnika i omogućavaju optimizaciju poslovanja u svakom preduzeću, bez obzira na njegovu veličinu ili delatnost.

PANTHEON je zakonodavno i jezički lokalizovan za tržište cele jugoistočne Evope. Sedište Datalaba je u Sloveniji, sa lokalnim kancelarijama Datalaba u Srbiji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Makedoniji i Bugarskoj.

Obezbedite sebi poslovni informacioni sistem po meri vašeg preduzeća. PantheonTM postoji u nekoliko verzija i jedna od njih svakako može da zadovolji vaše potrebe. Jednostavan prelazak na više verzije programa, vam omogućava brzo uvođenje dodatnih funkcionalnosti u skladu sa rastom i razvojem poslovanja.


Pantheon™ - Tehnička podrška i cenovnik


Zadovoljan korisnik je cilj našeg postojanja. Podrška korisnicima u radu sa našom paletom softverskih rešenja je najvažaniji deo ponude naše kompanije. Korisnici imaju širok spektar podrške i pomoći, pored osnovne podrške koju korisnik može dobiti putem telefona ili interneta. Spectrum data ima razvijen sistem za pružanje podrške i u slučajevima kada se problem sa kojim se korisnik softvera suočio ne može rešiti jednostavnom komunikacijom.

Usluge tehničke podrške pružaju lica koja poseduju visok stepen stručnog znanja za pružanje ovih vrsta usluga. Na osnovu dogovora ili zahteva korisnika, usluge se realizuju u radno vreme od 09.00 do 17.00h ili van radnog vremena, udaljenim pristupom računaru korisnika ili na samoj lokaciji korisnika u skladu sa cenovnikom. Po pruženoj usluzi tehničke podrške potpisuje se zahtev na osnovu koga se vrši fakturisanje usluge.

Usluga tehničke podrške obuhvata niz poslova: instalaciju i konfigurisanje softvera, obuku korisnika za rad u programu, unos podataka po zahtevu korisnika,otklanjanje grešaka opaženih tokom eksploatacije ili nastalih usled rukovanja programom, instaliranje novih verzija programa koje u sebi sadrže zakonske izmene, dorade, poboljšanja, ispravke programskih bug-ova, predlaganje novih rešenja za programsko okruženje u cilju efikasnijeg funkcionisanja sistema i drugo.

rb. Opis usluge Cena
1 Pružanje tehničke podrške korisniku na lokaciji korisnika u toku radnog vremena 3600.00 rsd
2 Pružanje tehničke podrške korisniku na lokaciji korisnika van radnog vremena ili po hitnom postupku – svaki započeti sat 4000.00 rsd
3 Pružanje tehničke podrške udaljenim pristupom računaru korisnika – po započetom satu 3600.00 rsd
4 Pružanje tehničke podrške udaljenim pristupom računaru korisnika van radnog vremena ili po hitnom postupku – po započetom satu 4000.00 rsd
5 Dolazak konsultanta-Beograd I zona 1000.00 rsd

Ukoliko je Spectrum Data Doo inicijator rada van radnog vremena ili odgovora zbog hitnosti posla obračunavaju se cene sata kao za vreme radnog vremena. Svi ostali specifični poslovi i zahtevi korisnika su predmet razmatranja i davanja ponude. Spectrum Data Doo zadržava pravo izmene cena bez prethodne najave.

Takođe, postoje razni modeli ugovora o kontinuiranom održavanju na mesečnom nivou koji donose mnoge pogodnosti za korisnike, u smislu besplatnih radnih sati, prioritetne podrške u odnosu na druge korisnike,umanjene cene radnih sati. Ukoliko se korisnik nalazi van područja I zone Beograda troškovi se naplaćuju 0.25 € po 1km, pri čemu se računaju i odlazak i povratak. Troškove boravka tehničkog lica van Beograda snosi korisnik.

Cene usluga su date bez uračunatog PDV-a od 20%. Plaćanje se vrši u roku od 8 dana od datuma izdavanja računa osim ako na računu nije drugačije naglašeno.

Modeli


119€

299€

1099€

1299€

1.649€

LX

LT

SE

ME

MF

Blagajna

Narudžbine kupaca i
dobavljačima

Elektronsko i
internet poslovanje

Izdavanje i
prijem računa

Putni nalozi

Zalihe i skladišta

Carina

Obračun PDV

Poslovanje s inostranstvom

Računovodstvo

Osnovna sredstva

Servis

Obračun plata

Kadrovska evidencija

Osnovna proizvodnja

Poslovna inteligencija -
kontrolna tabla

Poslovna inteligencija -
analize, izveštavanja, planiranje

Proizvodnja -
planiranje

Proizvodnja -
terminiranje

Proizvodnja -
napredni radni nalozi

Proizvodnja -
sastavnice s alternativama

PANTHEON LX

PANTHEON LT

PANTHEON SE

PANTHEON ME

PANTHEON MF


Pantheon™ RE - Veće maloprodaje

Programski paket DataLab PANTHEON Retail managEment (RE) je namenjen većim maloprodajnim jedinicama. U kombinaciji sa višim programskim verzijama (minimum Pantheon SE ) zamišljen je kao centralna tačka u maloprodajnim jedinicama sa više blagajni, koje moraju zaprimati robu i izdavati račune poreskim obveznicima. RE omogućava i praćenje narudžbina kupaca, izdavanje predračuna i neposredno naručivanje kod dobavljača. Podržava:

 • izdavanje i prijem računa
 • vođenje međuskladišnih prenosa
 • iventar
 • trgovačke evidencije KEPU i TK
 • napredno blagajničko poslovanje

Pantheon RE možemo da koristimo samo u kombinaciji sa višim verzijama programa - minimum Pantheon SE.


Pantheon™ LX - Za preduzetnike bez internog računovodstva

PANTHEON LX je najmanja verzija PANTHEON-a namenjen onima, koji žele da započnu svoje poslovno putovanje. Licenca LX sadrži sve što je potrebno malim preduzećima za uspešno poslovanje.

Licenca sadrži:

 • Brzo podešavanje i poćetak s radom
 • Jednostavna upotreba
 • Podrška svim ključnim procesima - računi, roba, kadrovi, putni nalozi
 • Ugrađena osnova poslovna inteligencija za analizu poslovanja
 • Puna integracija sa e-poslovanjem
 • Usklađenost sa računovodstvenim standardima
 • Izvoz dokumenata u MS Word, MS Excel, Adobe PDF, slanje putem e-maila

Izdavanje i Prijem robe

Kadrovi, putni nalozi

 • obračun narudžbina dobavljača i kupaca
 • knjiženje izvoda
 • konto kartica
 • blagajnički prijem (POS)
 • narudžbine dobavljaču i kupcu
 • blagajnički izdatak (POS)
 • maloprodaja POS
 • primljeni računi troškova
 • personalna mapa zaposlenih sa kadrovskom evidencijom
 • obračun putnih nalogaa

Zalihe

Poslovna inteligencija

 • Pregled i ispis zaliha
 • Međuskladišni prenos
 • Skladišni karton
 • Promena cena
 • Inventar
 • Brzi pregled poslovanja

Kupovinom PANTHEONA-a, stičete pravo na trajno korišćenje licence i godišnje plaćate samo osvežavanje (nadogradnju funkcionalnosti i osvežavanje zakonodavstva) u visini 21 % od vrednosti licence.


Pantheon™ LT - Za preduzetnike i mikro preduzeća

Pantheon™ LT je namenjen preduzetnicima i mikro preduzećima. Licena sadrži sve što je mikro preduzeću potrebno za uspešno poslovanje.

Licenca sadrži:

 • Brzo podešavanje i poćetak s radom
 • Jednostavna upotreba
 • Podrška svim ključnim procesima - računi, roba, kadrovi, putni nalozi
 • Ugrađena osnova poslovna inteligencija za analizu poslovanja
 • Puna integracija sa e-poslovanjem
 • Usklađenost sa računovodstvenim standardima
 • Izvoz dokumenata u MS Word, MS Excel, Adobe PDF, slanje putem e-maila

Narudžbine / Predračuni

Kadrovi, putni nalozi

 • Izdavanje predračuna kupcu
 • Obračun predračuna kupaca
 • Narudžbine dobavljaču
 • Obrašun narudžbina dobavljača
 • Personalna mapa zaposlenih sa kadrovskim evidencijom
 • Obračun putnih naloga
 • Ispis kadrovske evidencije

Zalihe

Izdavanje i prijem robe

 • Pregledi i ispis zaliha
 • Međuskladišni prenos
 • Skladišni karton
 • Promena cena
 • Inventar
 • Veleprodaja
 • Maloprodaja POS
 • Kupovina robe i materijala
 • Prijem / povraćaj reversa
 • Komisiona prodaja
 • Izdavanje / povraćaj reversa
 • Komisona prodaja
 • Avansi

Knjigovodstvo

Poslovna inteligencija

 • Knjiženje i zatvaranje računa
 • Knjiženje izvoza
 • Naplata duga
 • Kreiranje blagajničkog prijema/izdataka
 • Uvođenje događaja umesto konta
 • Brzi pregled poslovanja
 • Predefinisana kontrolona tabla
 • Izvoz dokumenata u MS Word, MS Excel, Adobe PDF, slanje putem e-maila

CENE:

Pantheon LT za 1 korisnika:

229,00 € + PDV

Pantheon LT za 2-3 korisnika:

447,00 € + PDV

Kupovinom PANTHEONA-a, stičete pravo na trajno korišćenje licence i godišnje plaćate samo osvežavanje (nadogradnju funkcionalnosti i osvežavanje zakonodavstva) u visini 21 % od vrednosti licence.


Pantheon™ SE - je namenjen malim i srednjim preduzećima, koja žele potpunu podršku za svoje poslovne procese

Velika prednost PANTHEON SE licence jeste povoljna cena kao i podrška korisniku, koja počinje od same implementacije.

Funkcionalnosti:

Roba

PDV

 • izdavanje računa
 • prijem računa
 • skladište i zalihe
 • prenosi
 • inventar i promena cena
 • carinska skladišta
 • knjiga primljenih računa
 • knjiga izdatih računa
 • knjiga datih i primljenih avansa
 • automatski obračun PDV

Računovodstvo

Proizvodnja

 • glavna knjiga
 • automatsko knjiženje
 • ručno knjiženje
 • bilansi
 • glavna knjiga
 • automatsko knjiženje
 • ručno knjiženje
 • bilansi

Servis

Finansije

 • prijem i izdavanje reklamacija
 • reklamacija kupaca
 • skladište i zalihe
 • reklamacija dobavljaču
 • servisni nalozi
 • carinska skladišta
 • kamate
 • dinarski platni promet
 • devizni platni promet
 • kompenzacije
 • blagajna

Kadrovi

Plate

 • kadrovska evidencija
 • stručno usavršavanje
 • zaštita na radu
 • evidencija napredovanja i zapošljavanja
 • obračun plata
 • različiti tipovi zapošljavanja
 • arhiviranje podataka obračuna plata
 • zakonski obrasci
 • automatsko knjiženje u glavnu knjigu

Putni Nalozi

Osnovna Sredstva

 • obračun putnih naloga
 • šifarnici (relacija, dnevnica)
 • obračun u različitim valutama
 • evidencija računa putnih troškova
 • evidencija osnovnih sredstava
 • evidencija sitnog inventara
 • knjigovodstvena amortizacija
 • poreska amortizacija
 • obračuni

CENE:

Pantheon SE:

799,00 € + PDV

Kupovinom PANTHEONA-a, stičete pravo na trajno korišćenje licence i godišnje plaćate samo osvežavanje (nadogradnju funkcionalnosti i osvežavanje zakonodavstva) u visini 21 % od vrednosti licence.


Pantheon™ ME - je namenjen malim i srednjim preduzećima, sa modularnim sistemom poslovne inteligencije

PANTHEON ME pored svih karakteristika SE varijante uključuje integrisani modularni sistem poslovne inteligencije - ZEUS. ZEUS obuhvata izveštaje, analizu i planiranje poslovnih funkcija.

Poslovna inteligencija - kontrolna tabla

Kontrolne table su namenjene direktorima, analitičarima i svima onima, koji žele moćan analitički alat za pregled procesa u preduzeću. Kontrolne table su veoma jednostavne za korišćenje i korisnik može da ih prilagodi svojim potrebama. Na taj način, sistem može biti prilagođen potrebama direktora, za prikazivanje samo ključnih pokazatelja i podataka, a detalji su prepušteni operativnom osoblju za podršku.

Primer prikaza direktorskih podataka:


•Pregled obavljenog posla po projektima
•Koliko novca je na računu otvorenih ili zatvorenih stavki
•Potraživanja i obaveze
•Na kojim segmentima su projekti
•Mesečni rezultat rada
•Grubi podaci dugovanja i potraživanja

Na ovaj način direktor vidi samo one podatke koji su za njega važni, a detalji su prepušteni operativnom osoblju. Korisnici mogu da naprave proizvoljan broj kontrolnih tabli, a na raspolaganju su im i predefinisane kontrolne table. Pripremljeni su različiti parametri, formulisan je način prikaza poslovanja poduzeća, tako da ih je potrebno napuniti podacima. Na taj način više nije potrebno tražiti ključne informacije po najrazličitijim lokacijama. PANTHEON kontrolna tabla će ih potražiti umesto Vas i uredno oblikovane ih prikazati na radnoj površini.

Na ovaj način direktor vidi samo one podatke koji su za njega važni, a detalji su prepušteni operativnom osoblju. Korisnici mogu da naprave proizvoljan broj kontrolnih tabli, a na raspolaganju su im i predefinisane kontrolne table. Pripremljeni su različiti parametri, formulisan je način prikaza poslovanja poduzeća, tako da ih je potrebno napuniti podacima. Na taj način više nije potrebno tražiti ključne informacije po najrazličitijim lokacijama. PANTHEON kontrolna tabla će ih potražiti umesto Vas i uredno oblikovane ih prikazati na radnoj površini.

Poslovna inteligencija - Analitika, Izveštaj, Planiranje

Analiza:

ZEUS analiza je namenjena kako nezahtevnim korisnicima kojima je namenjen način rada "povuci i pusti", tako i zahtevnijim korisnicima. Prvenstveno ovi drugi će moći maksimalno da iskoriste sve mogućnosti koje pruža ZEUS Analiza. Analitičke sposobnosti ZEUS Analiza su osigurane upotrebom rotacione tabele i rotacionog grafikona, koji pružaju funkcije kao što su rotacija u dubinu, rotacija dimenzija i filtriranje, te upotrebom dodatnih funkcionalnosti, kao što su rotacija kroz (veza na ishodišne dokumente i šifarnike), indeksi, izvoz u Excel, snimanje itd.

Licenca sadrži:

 • Brzo podešavanje i poćetak s radom
 • Jednostavna upotreba
 • Podrška svim ključnim procesima - računi, roba, kadrovi, putni nalozi
 • Ugrađena osnova poslovna inteligencija za analizu poslovanja
 • Puna integracija sa e-poslovanjem
 • Usklađenost sa računovodstvenim standardima
 • Usklađivanje sa zakonskim izmenama na mesečnom nivou
 • Izvoz dokumenata u MS Word, MS Excel, Adobe PDF, slanje putem e-maila

Funkcionalnosti:

Roba

PDV

 • izdavanje računa
 • prijem računa
 • skladište i zalihe
 • prenosi
 • inventar i promena cena
 • carinska skladišta
 • knjiga primljenih računa
 • knjiga izdatih računa
 • knjiga datih i primljenih avansa
 • automatski obračun PDV

Računovodstvo

Proizvodnja

 • glavna knjiga
 • automatsko knjiženje
 • ručno knjiženje
 • bilansi
 • glavna knjiga
 • automatsko knjiženje
 • ručno knjiženje
 • bilansi

Servis

Finansije

 • prijem i izdavanje reklamacija
 • reklamacija kupaca
 • skladište i zalihe
 • reklamacija dobavljaču
 • servisni nalozi
 • carinska skladišta
 • kamate
 • dinarski platni promet
 • devizni platni promet
 • kompenzacije
 • blagajna

Kadrovi

Plate

 • kadrovska evidencija
 • stručno usavršavanje
 • zaštita na radu
 • evidencija napredovanja i zapošljavanja
 • obračun plata
 • različiti tipovi zapošljavanja
 • arhiviranje podataka obračuna plata
 • zakonski obrasci
 • automatsko knjiženje u glavnu knjigu

Putni Nalozi

Osnovna Sredstva

 • obračun putnih naloga
 • šifarnici (relacija, dnevnica)
 • obračun u različitim valutama
 • evidencija računa putnih troškova
 • evidencija osnovnih sredstava
 • evidencija sitnog inventara
 • knjigovodstvena amortizacija
 • poreska amortizacija
 • obračuni

CENE:

Pantheon ME:

1099,00 € + PDV

Kupovinom PANTHEONA-a, stičete pravo na trajno korišćenje licence i godišnje plaćate samo osvežavanje (nadogradnju funkcionalnosti i osvežavanje zakonodavstva) u visini 21 % od vrednosti licence.

Pantheon™ MF - je namenjen malim i srednjim proizvodnim preduzećima

Programski paket Pantheon MF – manufacturing, je licenca namenjena proizvodnim preduzećima. Pantheon MF je rešenje za proizvodna preduzeća, koja su sposobna da udovolje posebnim poslovnim zahtevima i potrebama za prilagođenim rešenjem. Preduzeću pruža potrebnu funkcionalnost bez troškova razvoja i drugih razdoblja uvođenja, koji su obično povezani sa vlastitom programskkom opremom preduzeća ili programskom opremom koja je pisana po meri. Pantheon MF sadrži još i funkcionalnosti koje Vam pomažu u donošenju odluka, koje pripomažu profitabilnosti Vašeg posla, unapređenju kvaliteta Vaših usluga i povećanju efikasnosti u proizvodnji po narudžbini, kao i prozvodnji malih i velikih serija. Bez obzira koliko je kompleksna Vaša proizvodnja, programski paket Pantheon MF vam omogućava kontinuitet, optimizaciju, a time i informacije koje su Vam potrebne za svakodnevne kritične odluke. Slabo vremensko planiranje uzrokuje neuravnotežen tok poluproizvoda i uska grla u proizvodnji, što utiče na konačan rezultat i povećanje zaliha.

Predkalkulacije, postkalkulacije i analize

Sa predkalkulacijom, okvirno izračunamo cenu proizvoda, koje izrađujemo i sastavljamo u proizvodnom procesu, prema podacima iz osnovnih sastavnica, gde su određene količine predviđenih (normativnih) neposrednih utrošaka materijala i rada. Predkalkulacije iskazuju strukturu troškova svih nivoa po dubini sastavnice, izraženu sa ukupnim troškom materijala i rada. U predkalkulaciju možemo da uključimo i samo neke vrste materijalnih sredstava i tako oblikovati delimične kalkulacije proizvoda, koji sadrže samo neke vrste materijala ili rada. Cene materijala i rada mogu da se određuju po različitim merilima neposredno pri izvođenju predkalkulacije, možemo da preuzeti postavke, koje proizilaze iz definicija poslovnih događaja proizvodnje, a omogućene su i simulacije različiitih cena. Raščlanjena predkalkulacija nekog identa prikazuje specifikaciju troškova izrade po dubini strukture sastavnice tog proizvoda. Odgovarajućim definisanjem troškova na radnim resursima i upotrebom formula možemo u predkalkulaciju da uključimo posredne troškove proizvodnje ili opšte troškove poslovanja. Na panelu Kalkulativni elementi imamo mogućnost ručnog unosa cena poluproizvoda, materijala i operacija, što nam omogućava izvođenje simulacija. Na taj način programu namećemo unesenu cenu, koju uvažava kod predkalkulacije, što nam omogućava izradu scenarija uz promene cena ili zamene nekih sastavnih delova. Na raščlanjenoj predkalkulaciji izvodimo predkalkulaciju za pojedini ident do detalja, a sa sumarnom predkalkulacijom imamo mogućnost istovremenog izračuna predviđene cene izrade za celu grupu proizvoda, koju određujemo merilima. Cene u tako pripremljenoj sumarnoj predkalkulaciji možemo kasnije da prenesemo u planske odnosno stalne cene. U pozadini evidentiranja toka realizacije radnih naloga proizvodne aplikacije DataLab PANTHEON, odvija se i postkalkulacija stvarnih troškova izrade proizvoda na radnim nalozima. Te stvarne troškove na osnovu utrošenog materijala i izvršenog rada sadrže proizvodi, kad se preuzimaju sa radnih naloga u skladišta. Visina i način izračuna troškova zavise od podešavanja vrsta dokumenata radnih naloga. Na raspolaganju je više vrsta postkalkulacija i detaljnih i sumarnih. Pored postkalkulacija u programu su na raspolaganju i analize radnih naloga i sa njima povezanih dokumenata. Među analizama nalazimo analize stanja radnih naloga, stanja otpremnica i prijemnica, nedovršenu proizvodnju i ispise povezanih dokumenata. Sve analize možemo da izvodimo po različitim kombinacijama merila.

Licenca sadrži:

 • Brzo podešavanje i poćetak s radom
 • Jednostavna upotreba
 • Podrška svim ključnim procesima - računi, roba, kadrovi, putni nalozi
 • Ugrađena osnova poslovna inteligencija za analizu poslovanja
 • Puna integracija sa e-poslovanjem
 • Usklađenost sa računovodstvenim standardima
 • Usklađivanje sa zakonskim izmenama na mesečnom nivou
 • Izvoz dokumenata u MS Word, MS Excel, Adobe PDF, slanje putem e-maila

Funkcionalnosti:

Roba

PDV

 • izdavanje računa
 • prijem računa
 • skladište i zalihe
 • prenosi
 • inventar i promena cena
 • carinska skladišta
 • knjiga primljenih računa
 • knjiga izdatih računa
 • knjiga datih i primljenih avansa
 • automatski obračun PDV

Računovodstvo

Proizvodnja

 • glavna knjiga
 • automatsko knjiženje
 • ručno knjiženje
 • bilansi
 • Terminiranje
 • Obrada radnih naloga
 • Praćenje izvršenog rada i kordiniranje sa platama
 • Materijalno i vremensko planiranje
 • Sastavnice
 • Predkalkulacije, postkalkulacije, analize

Servis

Finansije

 • prijem i izdavanje reklamacija
 • reklamacija kupaca
 • skladište i zalihe
 • reklamacija dobavljaču
 • servisni nalozi
 • carinska skladišta
 • kamate
 • dinarski platni promet
 • devizni platni promet
 • kompenzacije
 • blagajna

Kadrovi

Plate

 • kadrovska evidencija
 • stručno usavršavanje
 • zaštita na radu
 • evidencija napredovanja i zapošljavanja
 • obračun plata
 • različiti tipovi zapošljavanja
 • arhiviranje podataka obračuna plata
 • zakonski obrasci
 • automatsko knjiženje u glavnu knjigu

Putni Nalozi

Osnovna Sredstva

 • obračun putnih naloga
 • šifarnici (relacija, dnevnica)
 • obračun u različitim valutama
 • evidencija računa putnih troškova
 • evidencija osnovnih sredstava
 • evidencija sitnog inventara
 • knjigovodstvena amortizacija
 • poreska amortizacija
 • obračuni

CENE:

Pantheon MF:

1499,00 € + PDV

Kupovinom PANTHEONA-a, stičete pravo na trajno korišćenje licence i godišnje plaćate samo osvežavanje (nadogradnju funkcionalnosti i osvežavanje zakonodavstva) u visini 21 % od vrednosti licence.